Om

BAKKEMI.SE

Varför och hur drivs BAKKEMI.SE

BAKKEMI.SE drivs i privat regi och är helt baserad på kostnadsfri insatts.

bakkemi.se använder inte cookies trots att de borde vara en naturlig del av konditor sidan.

 

Syftet är att fungera som en källa att hämta kunskap ur och som ett referensverk för att hämta svar på besökarens frågor.

 

Bakkemi.se vänder sig både till amatörer och yrkesbagare. Här finns tillämpbar kunskap kring bröd, brödbak och bröd som livsmedel.

 

Olika sorters bakteknik omtalas och dess nack- och fördelar. För att lättare förstå bakkemi försöker jag omväxlande använda bageritermer som exemelvis levain blandad med "vanliga" ord och namn för att göra texten lätt förståelig.

 

Jag som driver bakkemi.se är utbildad bagare & konditor. Jag har arbetat i butiksbageri, restaurangbageri och arbetar idag på ett leveransbageri. Jag har även undervisat och föreläst i yrkesskola för bagare/konditor.

Jag håller fortfarande 1 dagskurser i Medborgarskolans regi.

 

Jag har vid flera tillfällen hjälpt både privata amatör-bagare och rikstäckande bagerier med problem, jag välkomnar fler att skicka in frågor rörande bakning. Naturligtvis hoppas jag att jag kan ge svar. Jag har kunskap utöver vad jag skriver på bakkemi.se, kom gärna med frågor som jag inte berör här.

 

bakkemi.se är utan reklam och utan länkar till andra sidor. Om jag nämner ett varunamn är det inte för reklam utan för att hjälpa läsaren att "identifiera" vad det är som omnämns.

 

 

" Det är inte bagaren som skapar det goda brödet - det är ingrediensernas samverkan med kemiska reaktioner "

Bageri

Största delen av bakkemi.se inriktar sig i nuläget på bageri, därför finns det mest information att hämta här.

Kondtori

Jag har för avsikt att med tiden lägga in mer information om konditoriets tekniker, hur dess ingredienser samverkar.

Glutenfritt

 

Tyvärr är det många som drabbas av Celiaki - Gluten allergi.

Det får mig att vilja fördjupa den kunskap som finns på sidan. Så att fler vågar baka sitt eget glutenfria bröd.